Mgr Grzegorz Litwa


KURSY  12-15.08.2007 – kurs terapii manualnej wg Ackermanna.  27-28.10.2007 – kurs podstawowy Kinesiology tapingu.  19-20.04.2008 – kurs rozwijający Kinesiology tapingu.  10-11.05.2008, 14-15.06.2008, 28-29.06.2008 – kurs terapii manualnej wg K.Lewita.  3-7.08.2009, 2-6.O9.2009 – kurs podstawowy PNF.  19-24.07.2010 – kurs rozwijający PNF-u zakończony pozytywnie zdanym egzaminem na Dyplomowanego Terapeutę PNF.  27-28.11.2010 – kurs PNF w wodzie.  9-12.06.2011 – kurs Mckenzie „A”.  15-18.09.2011 – kurs Mckenzie „B”.  19.09.2011 – kurs diagnostyki obrazowej narządu ruchu dla fizjoterapeutów.  24-29.07.2011, 1-6.08.2011, 8-10.08.2011 – kurs NDT Bobath dla dorosłych – podstawowy.  7-10.06.2012 – kurs McKenzie „C”.  10-13.10.2013 – kurs McKenzie „D”  Obecnie szkolenie terapia manualna OMT Kaltenborn - Evjenth

Rafał Wróbel


PNF PODSTAWOWY FASCIAL DISTORTION MODEL PODSTAWOWY MODUŁ I, II, III TAPING REHABILITACYJNY (TAPING W REHABILITACJI I SPORCIE) MASAŻ TKANEK GŁEBOKICH PŁASZCZ ŚCIĘGNISTO MIĘŚNIOWY PUNKTY AKUPUNKTUROWE DLA FIZJOTERAPEUTÓW MEDYCYNA MANUALNA WG. LEK MED RADOSŁAWA SKŁADOWSKIEGO MODUŁ I, II, III, IV PINOPRESURA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA STÓP I PROJEKTOWANIE WKŁADEK INDYWIDUALNYCH FUNKCJONALNA TERAPIA MANUALNA MODUŁ I KRĘGOSŁUP-OSTEOPATYCZNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE MODUŁ I, II, III, IV, V MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWA TERAPIA MIEDNICY I KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK OSTEOPATYCZNYCH W LECZENIU DYSFUNKCJI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO ARTROSKOPIA BARKU-NOWOCZESNE METODY TERAPII PO ARTROSKOPI BARKU NOWOCZESNE METODY REHABILITACJI OSÓB W WIEKU PODESZŁYM TERAPIA MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWYCH PUNKTÓW SPUSTOWYCH Z DIAGNOSTYKA NARZĄDU RUCHU DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ SYSTEMU POWIĘZIOWEGO

mgr fizjoterapii Joanna Solecka-Voigt


kursy i szkolenia: - dyplom ukończenia kursu masażu klasycznego -dyplom ukończenia masażu leczniczego II stopnia - PNF podstawowy - PNF rozwijający - McKenzie moduł A,B,C,D - Techniki energizacji mięśni cz.I - Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich. Techniki energizacji mięśni cz.II - Terapia punktów spustowych - Mięśniowo- powięziowe rozluźnianie - Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich. Techniki aktywnego rozluźniania cz.IV - Kinesiology taping - kurs podstawowy - Neuromobilizacje w terapii manualnej ( 5 modułów) - Badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu barkowego - Funkcjonalna terapia manualna - FDM intensywny - Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów - Szkolenie: Nowoczesna rehabilitacja

Asia Husak


- neuromobilizacje wg Batlera - terapia manualna- masaż stref odruchowych wg Marnitza - Poizometryczna Relaksacja Mięśni - Kinesiology tapping- podstawowy - masaż gorącymi kamieniami - masaż bańką chińską - studia podyplomowe: kosmetologia i body fitness

Michał Przeniczny


• „Kurs podstawowy Koncepcji PNF” • „PNF w wodzie” • „Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi-koncepcja Bobath” • „Kurs THERA-BAND ACADEMY (Wykorzystanie przyborów Thera-band i Togu w sensomotoryce, aquaterapii)” • „Kurs podstawowy KINESIOLOGY TAPING” • „Kurs zaawansowany KINESIOLOGY TAPING” • „Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji Mulligana” • „S-E-T Advanced Level 1” • „Diagnostyka obrazowa narządu ruchu dla fizjoterapeutów” • „Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana” Moduł I, Moduł II, Moduł III • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” Moduł I i Moduł II • „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego” * Metoda McKenziego A,B, * "Nowoczesna rehabilitacja"

Paweł Gugulski


Kurs „FDM – poziom podstawowy” – MedCoach, Kraków. Kurs „Praktyczne zastosowanie technik osteopatycznych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo- żuchwowego” – MKmedica Wrocław Kurs „Artroskopia barku – nowoczesne metody terapii po artroskopii stawu barkowego” – MKmedica Wrocław Kurs „Nowoczesne metody rehabilitacji osób w wieku podeszłym” – MKmedica Wrocław Kurs „Diagnostyka i terapia zaburzeń systemu powięziowego” – MKmedica Wrocław Kurs „Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu” – MKmedica Wrocław Kurs „Mięśniowo- powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego” – MKmedica Wrocław Kurs PNF Podstawowy – RehaPlus, Wrocław. Kurs „Badanie i terapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” – Rehalab, Opole. Kurs „Techniki miękkie stosowane w leczeniu schorzeń narządu ruchu – relaksacja poizometryczna, techniki powięziowe, punkty spustowe” – „Majura”, Opole. Kurs „Funkcjonalna Terapia Manualna” – KRM, Wrocław. Kurs podstawowy Kinesiology taping – BMK, Wrocław. Kurs masażu leczniczego III stopnia – Bio – Relax, Kraków. Kurs masażu leczniczego II stopnia – Bio – Relax, Kraków. Kurs masażu klasycznego – Bio – Relax, Kraków.

Anna Bednarska


KURSY: TERAPIA MANUALNA WEDŁUG STANDARDÓW IFOMPT – POZIOM I (MT I) moduł EB, EII,KI,KII IBITA NDT Bobath concept for adults „Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej” (6 modułów - zakończone egzaminem z uzyskaniem tytułu Terapeuty Uroginekologicznego) PNF Podstawowy Masaż tkanek głębokich Kinesiology Taping – kurs podstawowy Terapia mięśniowo- powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu Masaż bańką chińską „Podologia… w trosce o Twoje stopy. Komputerowa diagnostyka stóp i projektowanie wkładek indywidualnych”

Barbara Dąbrowska-Matusz, mgr Fizjoterapii:


Barbara Dąbrowska-Matusz, mgr Fizjoterapii: -Diagnostyka Komuterowa Stóp i Projektowanie Wkładek Indywidualnych -PNF podstawowy, -PNF w wodzie, -NDT Bobath podstawowy, -McKenzy moduł A,B,C -Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana, -Kurs wstępny Metody Maitlanda, -Terapia Tkanek Miękkich, -Kinesiology Taping podstawowy, -Badanie i Fizjterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, -Badanie i Fizjterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, -Diagnostyka Obrazowa Narządu Ruchu, -Masaż Gorącymi Kamieniami

Sonia Pilot


1.Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego część A,B. 2.TERAPIA MANUALNA WEDŁUG STANDARDÓW IFOMPT – POZIOM I (MT I) moduł EB, EII,KI,KII. 3.PNF Podstawowy. 4.Stabiloność-niestabilność.Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących. 5.Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów obwodowych. 6.Taping rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie). 7.Masaż tkanek głębokich. 8.Diagnostyka komputerowa stóp i projektowanie wkładek indywidualnych. 9.,,Podologia...w trosce o Twoje stopy.Komputerowa diagnostyka stóp i projektowanie wkładek indywidualnych".

Anna Wicher


Masaz tkanek glebokich z anatomia palpacyjna . Kompleksowa terapia obrzekow Masaz goracymi kamieniami. Masaz banka chińską

Mgr fizjoterapii Sylwia Doszczak


Certyfikaty : - PNF PODSTAWOWY - PNF ROZWIJAJĄCY -NDT BOBATH DLA DOROSŁYCH - FUNKCJONALNA TERAPIA MANUALNA - DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NARZĄDU RUCHU - KINESIOLOGY TAIPING - TECHNIKI ENERGIZACJI MIĘŚNI - BADANIE I FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W USZKODZENIACH STAWU BANKOWEGO I KOLANOWEGO

Tomasz Zapadka


1 Pnf podstawowy i rozwijajacy 2 terapia tkanek miekkich 3 kinesiologytajp 4 diagnostyka i rehabilitacja funkcjonalna staw barkowy 5 Terapia wg Briana Mulligana 6 FDM